Označení hodin u učitelů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Změny v rozvrhu (třídy, učitelé, místnosti) >

Označení hodin u učitelů

Program umožňuje evidovat různé druhy hodin učitelů, např. odučené nad základní úvazek. Konkrétní hodiny, které označíme v rozvrzích učitelů, budou vykazovány programem Výkazy suplování. Pokud budou odučeny normálně podle rozvrhu, objeví se v přehledech jako hodiny vyznačeného druhu, např. nad základní úvazek. Program také bude informovat o veškerých změnách, které se těchto hodin týkají (například z jakého důvodu nebyly odučeny).

Chceme-li tuto funkci využívat, musíme nejprve takové hodiny zadat v programu Rozvrh. Druhy, které budeme chtít evidovat, připravíme v nabídce Konfigurace a Druhy hodin u učitelů. V nabídce pak zvolíme Změny v rozvrhu a Označení hodin u učitelů, tlačítko . Po výběru učitele zvolíme druh a kliknutím nebo tažením myši označíme konkrétní vyučovací hodiny. Označení se případně zruší opakovaným kliknutím na stejný lístek.

Provedené změny musíme uložit pro Suplování. Od data uložení budou tyto hodiny při práci v programu Suplování graficky odlišeny a ve Výkazech suplování budeme moci zařadit např. výpis hodin odučených nad základní úvazek do přehledů, které slouží jako výkaz proměnlivých složek platu učitele.

V Suplování lze v případě potřeby označení konkrétních hodin změnit (zrušit nebo naopak doplnit).