Druhy blokování

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Konfigurace >

Druhy blokování

V každém rozvrhu třídy, učitele i místnosti lze libovolnou hodinu označit jako blokovanou. V průběhu sestavování rozvrhu můžeme na blokované hodiny brát ohled. Jsme informováni, když bychom měli nasazením lístku blokování narušit.

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Druhy blokování, tlačítko . Kliknutím na tlačítko vyvoláme dialogové okno pro zadání zkratky, názvu a typu blokování. Nově definované druhy se ukládají současně s daty rozvrhu. Kliknutím na tlačítko vstoupíme do stejného dialogového okna pro ten druh blokování, na němž je nastaven řádkový kurzor. Potom lze měnit veškeré dříve zadané údaje. Smazat druh blokování můžeme pomocí tlačítka .

Rozlišujeme dva typy blokování - raději nenasazovat a nenasazovat.

Typ nenasazovat slouží pro úplné zablokování, typ raději nenasazovat použijeme pro mírnější blokování (blokované pole je při automatickém generování znevýhodněno o 50%).

Lze je použít u tříd, učitelů i místností (učitel například nemůže nebo si nepřeje některé hodiny učit, učebna je blokována pro jinou školu apod.). Brání-li pak blokování při nasazení hodiny, poznáme (podle sytosti barvy zakázaného pole), zda se jedná pouze o přání, či o nutnost.