Fixování hodin

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Služby > Hromadné akce v rozvrhu >

Fixování hodin

Program umožňuje hromadné fixování lístků rozvrhu. Fixování používáme pro označení nasazených lístků, s nimiž automatické generování nesmí pohnout. V hlavní nabídce vybereme Služby, Hromadné akce v rozvrhu a Fixování hodin.

V dialogovém okně označíme, které předměty a u kterých tříd či učitelů chceme fixovat. Objekty v nabídkách označujeme nejsnáze pomocí myši. Z klávesnice pak pomocí mezery, mezi okny se přepínáme tabelátorem. Pro rychlejší výběr lze použít tlačítka + (vybere vše), - (výběr všeho zruší) a I (provede inverzi vybraných objektů), případně šipku vedle + pro výběr množiny objektů.

Po potvrzení celé akce, kliknutím na Ok, budou zafixovány všechny lístky vybraných předmětů u vybraných učitelů či ve zvolených třídách. Můžeme tak například zafixovat veškeré tělesné výchovy ve všech třídách, vybereme-li mezi předměty jen Tv a označíme-li všechny třídy.

Analogicky lze fixované lístky uvolnit.