Výpis změn úvazků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Výpis změn úvazků

Některé změny v úvazcích mají podstatný vliv na již existující rozvrh. Jde například o přidělení hodiny jinému vyučujícímu, změny ve skupinách žáků a podobně. Program v takovém případě porovná data aktuální varianty rozvrhu s nově zadanými úvazky a provede nezbytné úpravy. Většinou se jedná o vyjmutí lístků, kde došlo ke změnám.

Informace o provedených změnách získáme v nabídce ve sloupci Služby a Výpis změn úvazků.

Změny v úvazcích provádíme v modulu Společné prostředí. Aby je Rozvrh vzal na vědomí, musí být při ukončení práce nastaveno Kopírovat soubory pro Rozvrh nebo je musíme uložit (v nabídce Datové soubory).