Příbuzné a podobné předměty

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Generování rozvrhu > Konfigurace u předmětů >

Příbuzné a podobné předměty

Definování příbuzných a podobných předmětů umožní generátoru sestavení pestřejšího rozvrhu. Například bez informace, že Aj, Nj, Fj nebo Vv, Tv, Hv jsou předměty podobného charakteru, by při generování nebylo možné brát ohled na jejich vzájemné umístění v rozvrhu.

V hlavní nabídce vybereme Generování, Konfigurace u předmětů a Příbuzné předměty - ne ve stejný den, resp. Podobné předměty - ne hned za sebou. Můžeme vytvářet skupiny předmětů natolik příbuzných, že je budeme chtít nasazovat na základě stejných pravidel, jako více hodin téhož předmětu (ne stejný den, případně ob den). Dále lze definovat skupiny podobných předmětů, které případně nevadí stejný den, ale nechceme je nasazovat bezprostředně za sebou (např. cizí jazyky či Vv, Tv, Hv).

Množinu příbuzných (resp. podobných) předmětů vytváříme na černě zvýrazněném řádku v pravé části okna výběrem předmětů v levé části. Vypuštění předmětu z množiny provedeme opětovným kliknutím v okně všech předmětů. Pro aktuální skupinu podobných (resp. příbuzných) předmětů nastavujeme, nakolik si přejeme, aby nebyly v rozvrhu bezprostředně za sebou, resp. stejný den. Hodnotu max nastavíme pro silnou vazbu mezi předměty, nastavení na min znamená, že odpovídající parametr bude zohledňován jen nepatrně.

Poznámka:

Předměty mohou být v několika skupinách současně. Chceme-li například rozvrhnout oddechové předměty pokud možno do všech dnů, můžeme vedle zmíněné skupiny podobných předmětů Vv, Tv, Hv (ne hned za sebou) definovat i skupinu příbuzných předmětů Vv, Tv, Hv, Rv, Ov (pro nasazení ne stejný den).