Pestrost při nasazení předmětů

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Generování rozvrhu > Konfigurace u předmětů >

Pestrost při nasazení předmětů

viz také

Pestrostí rozvrhu rozumíme běžný požadavek, aby například předmět s dotací 5 a více hodin týdně byl pokud možno každý den, předmět s dotací 3 hodiny nebyl pokud možno tři dny za sebou a předmět s dvouhodinovou týdenní dotací nebyl dva dny po sobě, nebo dokonce tentýž den (výjimku tvoří záměrné nasazení hodin do dvouhodinového bloku). Nastavíme-li pro předmět větší hodnotu pro pestrost při nasazení předmětu, výběr lístků bude v tomto ohledu přísnější.

V hlavní nabídce vybereme Generování, Konfigurace u předmětů a Pestrost při nasazení předmětů.

Nastavenou hodnotu přidělujeme kliknutím myši na odpovídajícím řádku.

Podobné požadavky můžeme mít i pro vytvořené skupiny příbuzných a podobných předmětů. Intenzitu požadavku na pestrost nastavujeme pro každou skupinu předmětů zvlášť.

Viz též:

Generování