Vhodnost nasazení předmětů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Generování rozvrhu > Konfigurace u předmětů >

Vhodnost nasazení předmětů

Můžeme stanovit vhodný čas pro nasazení jednotlivých předmětů (hlavní předměty raději hned po ránu, nepovinné předměty spíš v odpoledních hodinách apod.).

Pro skupiny předmětů podobného typu vytváříme tzv. šablony, v nichž jsou pomocí bodového ohodnocení preferovány hodiny, ve kterých má být předmět učen. Předmětům ve třídách pak přiřazujeme některou z připravených šablon. Úpravy šablon provedeme po stisku tlačítka editace šablon .

Ve výjimečných případech lze zadat ohodnocení vhodnosti jednotlivých hodin přímo pro konkrétní třídu a předmět.

Správné nastavení je velmi důležité pro činnost generátoru.

Nastavení má vliv nejen v okamžiku nasazení hodiny, ale i při vyhledávání hodin, které by už měly přijít na řadu.

Viz:

Tip pro nasazení

 

V hlavní nabídce zvolíme Generování, Konfigurace u předmětů a Vhodnost nasazení předmětů nebo klikneme na tlačítko .

V levé části je tabulka pro třídy a předměty. V tabulce jsou barevně vyznačeny přidělené šablony, případně informace o vlastním nastavení hodnot pro dané pole (zpočátku je pro všechny předměty nastaveno ohodnocení podle standardní šablony). Můžeme pracovat v režimu prohlížení a přímé editace a přiřazení vybrané šablony (přepínáme v panelu režim).

       Režim prohlížení a přímé editace

 

       Režim přiřazení vybrané šablony

 

V tabulce lze pro zlepšení přehlednosti zobrazit jen vybrané třídy , předměty či šablony .