Ovládání

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Základní vlastnosti programu >

Ovládání

Obecná pravidla pro ovládání aplikace pod Windows nalezneme v příručkách pro uživatele Microsoft Windows. Jde o manipulaci s nabídkami, práci s dialogovými okny, použití rolovacích lišt, úpravy a zavírání oken, souběžnou práci v jiných aplikacích a podobně. Při ovládání myší však většinou vystačíme s intuicí.

Zvláštností programu Rozvrh je, že se při speciálních akcích bez použití myši neobejdeme. Ovládání pomocí myši je při manipulaci s lístky rozvrhu tak samozřejmé, že jsme zatím nepokládali za nutné vymýšlet alternativní povely z klávesnice. Chceme-li provést nějakou akci, například nasadit hodinu, klikneme na lístek, který hodláme přemístit. Pak přesuneme ukazatel myši nad rozvrhové pole, kam chceme hodinu nasadit, a znovu klikneme. Ve všech případech vystačíme s levým tlačítkem, pouze pro rozpojení lístků, případně pro zrušení akce s lístkem, lze použít tlačítko pravé.