Charakteristika programu

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Základní vlastnosti programu >

Charakteristika programu

viz také

Způsob práce v programu Rozvrh spočívá v manipulaci s lístky, které se vytvoří automaticky, na základě údajů zadaných v modulu Společné prostředí.

Definujeme-li například, že ve třídě 6.A bude mít vyučující Novák tři hodiny tělesné výchovy se skupinou chlapců (v sudém i lichém týdnu), vzniknou tím pro Rozvrh tři lístky s touto informací. Budou připraveny pro nasazení v rozvrhu třídy 6.A i v rozvrhu učitele Nováka.

V Rozvrhu nemůže být nasazena hodina, která by nebyla definována v modulu Společné prostředí. Lístky (v grafické podobě) lze nasazovat do rozvrhu, vyměňovat s jinými, přesouvat na jiné místo rozvrhu. To vše za pohotového barevného označování hodin, v nichž by nasazením lístku vznikla kolize např. dvojím nasazení téhož učitele ve stejnou dobu. Hlídána je i vzájemná disjunktnost vyučovacích skupin. Obsahují-li téhož žáka, nemohou být v rozvrhu proti sobě.

Samozřejmostí je možnost blokovat hodiny ve všech rozvrzích (například učebna rezervovaná pro jinou školu, studijní volno nebo jiný důvod nepřítomnosti učitele apod.).

Nespornou výhodou počítačového zpracování rozvrhu je, vedle zmíněného hlídání vzniku kolizí, možnost tisku rozvrhů tříd, učitelů i místností. Lze tisknout i přehled rozvrhu celé školy a další sestavy. Výstupy rozvrhů lze směrovat i do souborů formátu html (pro www).

Na monitoru můžeme současně zobrazit více rozvrhů. Při nasazování hodin tělesné výchovy lze například sledovat obsazení tělocvičen a rozvrhy tělocvikářů. Lístky lze nasazovat jak v rozvrhu třídy, tak v rozvrhu učitele. Při využití Generátoru může dále program pohlídat volno na oběd pro žáky i učitele, nasazení hodin do vyhovujících učeben a podobně.

Data rozvrhu využívají další moduly, zejména Suplování.

Viz též:

 

Koncepce týdenních cyklů

 

Modul pro automatickou tvorbu rozvrhu