Přípravná fáze

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity >

Přípravná fáze

V přípravné fázi lze upřesnit výběr maturujících tříd, volbu maturitních předmětů jednotlivých žáků, návaznost předmětů (např. návaznost přírodovědného semináře na biologii, chemii a fyziku), dobu pro přípravu, zkoušení a odpočinek v předmětech, dále je třeba doplnit informace o zkoušejících a přísedících ve zkušebních komisích, provést kontrolu úplnosti zadaných podkladů a na základě přehledu vytíženosti vyučujících rozvrhnout zkoušení tříd do kalendáře maturitního období.