Maturity

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Maturity

Program Rozpis maturit pracuje s daty žáků a vyučujících modulu Evidence. Navazuje na výběr maturitních předmětů žáků, umožňuje vytvořit maturitní komise, rozvrhnout zkoušení tříd do týdnů a žáků do dnů s ohledem na vytíženost zkoušejících a přísedících jednotlivých předmětů, třídních učitelů a místopředsedů maturitních komisí. Nakonec program sestavuje rozpis zkoušení pro jednotlivé žáky a předměty, hlídá kolize zkoušejících a přísedících, čas na přípravu, odpočinek atd.

 

 

Vstup do programu, informace, ukončení programu

 

Maturitní období

 

Přípravná fáze

 

Rozvrh maturitních zkoušek

 

jak na ... - nejčastější dotazy