Maturitní období

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity >

Maturitní období

Maturitním obdobím v tomto programu rozumíme ucelenou část maturitních zkoušek, která je nezávislá na případných jiných částech.

Více maturitních období zakládáme tehdy, připravuje-li rozpis zkoušek více osob. Např. několik maturujících tříd má na starosti jeden zástupce ředitele, zbytek druhý zástupce, přičemž se období zkoušek těchto dvou částí časově nepřekrývají nebo se překrývají jen nepodstatně (v překrývajícím se období nejsou zohledňovány kolize jedné části rozpisu zkoušek vůči druhé).

Ve výše popsaném případě je vhodné připravit společné věci v základním období, potom přidat další období pro jednotlivé části (jako kopie základního období).

Připravuje-li rozpis zkoušení jedna osoba pro celou školu, je vhodné použít jen jedno maturitní období, a to i pro více týdnů, ve kterých budeme vytvářet rozpis zkoušení nezávisle na sobě (lze např. udělat rozvrh pro jeden týden, aniž by byly zadány úplné podklady v dalších týdnech).

Rozpis maturit není síťová aplikace, nepředpokládá současnou práci více uživatelův jednom období. Pokud je zapotřebí současné práce více uživatelů, je nutné nadefinovat období třeba po týdnech a každý uživatel pak spravuje jen svůj týden.