Nastavení tiskových šablon

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány nové >

Nastavení tiskových šablon

Škola si může vytvořit libovolné množství tiskových šablon, které se následně použijí při tisku. Tiskové šablony tvoříme v Nastavení a jejich tvorba a změny jsou přístupné jen správci a uživateli s právem ředitelství.

V části Nastavení tisku vidíme dostupné šablony a lze je měnit pomocí běžných tlačítek.

Lze přidat novou , zkopírovat vybranou , editovat vybranou nebo smazat vybranou . Smazání je možné jen u vlastních šablon.

 

Editace šablony

 

Šablona obsahuje tři části - Záhlaví, Tělo a Zápatí sestavy. Každá část je tvořena tabulkou a pro každou její buňku lze nastavit obsah a formátování. Nastavení buňky provedeme kliknutím na buňku (vybraná buňka se obarví) a nastavením hodnot v pravé části.Typ obsahu obsahuje seznam hodnot, které jsou při tisku nahrazeny skutečnými hodnotami z Tematických plánu nebo prostředí Bakalářů. Pokud je vybrán typ obsahu Vlastní text, lze zadat obsah, který se na dané místo v tabulce vyplní. Nastavení hodnot pro buňku uložíme tlačítkem Použít.

 

Tisk plánu

Při tisku plánu si vybereme šablonu. V seznamu jsou šablony seřazeny abecedně a je automaticky vybrána první.

Po výběru šablony se zobrazí náhled vytvořené tiskové sestavy. Oprávněný uživatel může pomocí tlačítka Nastavení sestavy v levém horním rohu upravit vzhled tiskové šablony.