Tematické plány nové

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Tematické plány nové

V novém modulu Tematické plány došlo oproti původnímu modulu k několik změnám. Snahou bylo práci zpřehlednit a zjednodušit.

 

Nový modul rozlišuje dva druhy plánů:

Šablona není vázána na konkrétní třídu a slouží jako jakýsi vzor pro ostatní učitele, kteří ji mohou využít při tvorbě vlastního plánu. Uživatelé si mohou svůj plán poskládat z libovolných částí šablon, a tak ušetřit práci.

Tematický plán je již konkrétní plán pro konkrétního učitele, předmět a třídu. Může, ale nemusí, být vázaný na jeden nebo více úvazků. Oproti původní verzi již není možné, aby na jednom plánu pracovalo více učitelů najednou a každý se staral o svou část. Je ale možné velmi snadno plán zkopírovat, a tedy může jeden učitel vytvořit plán a ostatní si ho od něj jen zkopírují.

 

Každá šablona i plán musí mít nově svého vlastníka, který může daný plán nebo šablonu upravovat a zpřístupnit je pro ostatní uživatele. Administrátor může v případě potřeby (například odchodu učitele ze školy) jednoduše změnit vlastníka plánu nebo šablony a tím je zpřístupnit i jinému uživateli.

Díky tomu, že plány a šablony mají svého vlastníka mohou učitelé vidět jen své plány a šablony a nemusí se probírat hromadou cizích souborů

 

Plány i šablony se mohou nacházet ve dvou stavech. Jsou-li nastaveny jako publikované mohou je vidět i ostatní učitelé a mohou si je pro sebe kopírovat nebo z nich použít jen určité větve ze stromu témat. Pokud publikované nejsou, jsou viditelné jen pro svého vlastníka a ten na nich může pracovat a zpřístupnit je teprve tehdy, když práci dokončí.

 

Novinkou je také možnost upravovat strom témat pohodlně pomocí myši a díky tomu jsou úpravy struktury velmi rychlé a pohodlné.

 

 

 

Obecná práce s tematickými plány

 

Seznam šablon

 

Seznam plánů

 

Nastavení

 

Nastavení tiskových šablon