Obecná práce s tematickými plány

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány nové >

Obecná práce s tematickými plány

 

Nový modul Tematické plány a některé další nové moduly, například Knihovna, využívají pro zobrazení seznamů dat nový prvek, díky kterému můžeme snadno řadit a filtrovat zobrazené záznamy.

 

Seznamy je možné řadit kliknutím na záhlaví sloupce. Sloupec, podle kterého je seznam seřazen je označen v pravé části malým trojúhelníčkem. Opakovaným kliknutím je možné měnit směr řazení na vzestupně nebo sestupně . Podržíme-li při kliknutí klávesu SHIFT, bude se řadit podle více úrovní.

Příklad: na obrázku je seznam seřazen nejprve podle Předmětu vzestupně a jako druhá úroveň řazení je použit sloupec Název, který je řazen sestupně.

 

Zobrazené záznamy lze snadno filtrovat buď kliknutím na ikonu filtru vlevo na záhlaví sloupce (ikona se objeví až po najetí na záhlaví) nebo zapsáním textu do rychlého filtru.

Příklad: na obrázku je zobrazena nabídka filtru pro sloupec Učitel a zapsaný text „Ma“ ve sloupci Učitel, který způsobí, že budou zobrazeny jen záznamy, které obsahují zadaný text.

 

Pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextovou nabídku.