Seznam plánů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány nové >

Seznam plánů

Tematický plán je již konkrétní plán pro konkrétního učitele, předmět a třídu. Může, ale nemusí, být vázaný na jeden nebo více úvazků. Oproti původní verzi již není možné, aby na jednom plánu pracovalo více učitelů najednou a každý se staral o svou část. Je ale možné velmi snadno plán zkopírovat, a tedy může jeden učitel vytvořit plán a ostatní si ho od něj jen zkopírují.

Vidíme všechny vlastní plány a publikované plány ostatních učitelů. Plány vytvořené jiným učitelem jsou zapsány kurzívou. Tyto plány nemůžeme měnit, pouze si je prohlížet.

Plány vytvořené námi jsou viditelné ostatním uživatelům jen pokud mají nastaveno, že jsou publikované, což je v seznamu označeno symbolem . Nepublikované vidíme pouze my a uživatel s právy správce.

Pro zobrazení záznamů, které potřebujeme, využijeme filtrování a řazení seznamu (viz Obecná práce s tematickými plány).

Můžeme přidat nový plán , zkopírovat vybraný plán , vlastní plán můžeme upravit i smazat .  Cizí plán si můžeme zobrazit . Pomocí tlačítka můžeme upravit souhrn plánu. Z plánu můžeme rovnou vytvořit šablonu a seznam zobrazených plánů můžeme vytisknout .

Stejnou nabídku činností vyvoláme pomocí pravého tlačítka myši.

Nový plán, úprava plánu

U nového plánu vybereme Předmět, pro který má být plán vytvořen, Název, vybereme jeden nebo více našich Úvazků a počet hodin za týden, dle kterého je vypočítán počet hodin za rok, který případně můžeme upravit (například pokud se jedná o maturanty, kteří mají zkrácenou výuku). Vybereme pro který školní rok je plán určen a případný Popis. Můžeme rovnou plán Publikovat a bude tedy všem přístupný, ale spíše ji bude chtít nejprve upravit a až po té publikovat. Již starší nepoužívaný plán můžeme Archivovat.

Tyto údaje můžeme kdykoliv později upravit v Souhrnu plánu .

 

Pro vytvoření nového plánu můžeme použít již vytvořené šablony a plány, které vybereme v levé části.

Tlačítkem si všechny větve můžeme rozbalit, tlačítkem sbalit.

Vybrané téma ze vzorové šablony může zkopírovat pod aktuálně vybrané téma našeho plánu  nebo na stejnou úroveň . Téma ze vzorové šablony můžeme také přesunovat pomocí myši, stejně tak myší můžeme strom témat přeskupovat.

Do našeho plánu můžeme přidat téma na stejnou úroveň, jako je vybrané téma. Tlačítkem přidáme podtéma aktuálně vybraného téma. Zadané téma můžeme smazat i se všemi podtématy.

U téma zadáme jeho text, počet hodin, poznámku. Počet hodin u nadřízeného tématu si můžeme tlačítkem nechat dopočítat z podřízených témat. Na nesprávný počet hodin v nadřazeném tématu jsme upozorněni červenou barvou textu.

K tématu můžeme přiřadit výukové zdroje. Můžeme si nechat vyhledat výukový zdroj ověřený systémem Bakaláři , případně přidat vlastní zdroj . Vybraný zdroj můžeme upravit i smazat .

 

Vytvořený plán můžeme vytisknout  pomocí tlačítka .