Export/Import plánů a šablon

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány nové >

Export/Import plánů a šablon

Pro učitele, kteří učí na více školách, je zde možnost vytvořené plány a šablony exportovat do XML souboru a nahrát do jiné instalace Bakalářů. Plán bude exportován jako šablona.

 

Export šablony, plánu

Vytvořené plány a šablony můžeme uložit do XML souboru a následně je naimportovat do jiné instalace systému Bakaláři. Plány jsou před uložením převedeny na šablony. Vybereme jednu nebo více šablon (plánů) a v dolní části okna klikneme na ikonu exportu . Zvolíme adresář, kam chceme XML soubor se šablonou uložit. Ve vybraném adresáři je vytvořen soubor (případně více souborů) se stejným názvem, jako byl název šablony (plánu).

 

Import šablony

Import šablon z jiné instalace systému Bakaláři provedeme pomocí tlačítka v dolní části okna . Nejprve vybereme jeden či více XML souborů se šablonami. Pokud importujeme šablony v roli správce, musíme určit učitele, pro kterého šablony importujeme a případně upřesnit předmět. Pokud toto provádíme v roli učitele, jsou šablony naimportovánu tomuto učiteli.