Help

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány >

Help

Při práci s programem lze použít tuto nápovědu. Je řešena kontextově, s možností odkazu na další hesla, související s vysvětlovanou problematikou. Chceme-li například přejít na stánku s obsahem, klikneme myší na barevně odlišeném slově obsah.