Zobrazení uživatelů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Správce >

Zobrazení uživatelů

Správce systému si může nechat zobrazit aktuálně přihlášené uživatele nebo uživatele přihlášené v určitém období. Můžeme si vybrat pouze některý modul nebo všechny moduly, jednoho uživatele nebo všechny.

Po každé změně parametrů zobrazení musíme provést aktualizaci seznamu uživatelů, kde vidíme vždy název modulu, uživatele, datum přihlášení, čas přihlášení a odhlášení.

Tyto informace mohou být užitečné při výskytu nějakých chyb či při aktualizaci programu, kdy musí být uživatelé odhlášeni.