Převod plánů absolventů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Správce >

Převod plánů absolventů

V hlavní nabídce zvolíme Správce a Převod plánů absolventů nebo horkou klávesu Shift+Ctrl+F5 (do této nabídky může vstoupit pouze správce systému). Zpřístupníme tematické plány tříd, které už školu opustily. Ostatní učitelé mohou do těchto plánů nahlížet, případně z nich data importovat nebo kopírovat.

Nejdříve necháme vyhledat absolventské třídy.

Poté vybereme, plány kterých tříd chceme nechat zpřístupnit pro nahlížení ostatním učitelům.