Kopírovat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Úpravy tematických plánù >

Kopírovat

Nastavíme se na řádek, který chceme kopírovat a v hlavní nabídce zvolíme Úpravy a Kopírovat. Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+C, tlačítko nebo vyvolat lokální nabídku pravým tlačítkem myši.

Kopírovaná kapitola (resp. tematický celek) se umístí do schránky a je připravena pro vložení do jiného tématického plánu.

Dalším kopírováním či vyjmutím se obsah schránky přepíše.

V rámci dvou tematických plánu můžeme kapitoly a tematické celky kopírovat uchopením a tažením myši.