Vyjmout

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Úpravy tematických plánù >

Vyjmout

Nastavíme se na řádek, který chceme z plánu vyjmout a v hlavní nabídce zvolíme Úpravy a Vyjmout. Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+X, tlačítko nebo vyvolat lokální nabídku pravým tlačítkem myši.

.

Vyjmutá kapitola (resp. tematický celek) se umístí do schránky a je připravena pro vložení na jiné místo plánu, případně do jiného tématického plánu.

Dalším vyjmutím či kopírováním se obsah schránky přepíše.