Přesun kapitol a tematických celků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Úpravy tematických plánù >

Přesun kapitol a tematických celků

Přesuny kapitol lze provádět pomocí funkcí Vyjmout a Vložit.

V rámci jednoho tematického plánu můžeme kapitoly a tematické celky přesouvat uchopením a tažením myši.

Vložení se provede vždy za řádek, na který ukážeme.

Jedná-li se o tematický celek, záleží na tom, zda je složka stromové struktury sbalena či rozbalena.

Je-li sbalena, vkládaný objekt bude vložen až za tematický celek.

Jestliže je složka tematického celku rozbalena, vloží se objekt dovnitř hned na začátek.