Strom

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány >

Strom

Stromová struktura tematického plánu osahuje na každém řádku jednu kapitolu učiva nebo tematický celek, který se dále skládá z kapitol, případně dalších vnořených tematických celků.

Ve stromové struktuře může být složka s tematickým celkem sbalena nebo rozbalena (pomocí dvojího kliknutí myši).

Sbalení nebo rozbalení složky lze provést také pomocí nabídky Strom a Rozbalit nebo Strom a Sbalit. V této nabídce je navíc možnost rozbalit celou větev včetně hlouběji vnořených podkapitol výběrem. Strom a Rozbalit větev.

Grafickou podobu zobrazení stromové struktury lze nastavit v hlavní nabídce volbou Zobrazení a Stromové.

Tematický plán můžeme prohlížet i upravovat.