Úpravy tematických plánů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány >

Úpravy tematických plánů

V tematických plánech můžeme upravovat, doplňovat, přesouvat, kopírovat či rušit kapitoly, doplňovat počet hodin pro jednotlivé tematické celky, připojovat poznámky apod. Způsob úprav se liší podle výběru zobrazení plánu.

Úpravy ve stromové struktuře:

Nová kapitola

Podkapitola

Editace

Smazat

 

Přesun kapitol a tematických celků

 

Vyjmout

Kopírovat

Vložit

Úpravy v editoru:

Rozsáhlejší úpravy (kopírování, vkládání a rušení) celých pasáží lze provádět i v režimu přímé editace souboru.