Editace položky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Úpravy tematických plánù >

Editace položky

Název aktuálně vybrané kapitoly (resp. tematického celku), hodinovou dotaci a poznámku lze editovat přímo ve spodním řádku okna.

Název kapitoly (tematickeho celku) můžeme také upravit tak, že  v hlavní nabídce zvolíme Úpravy a Editace položky. Můžeme též použít horkou klávesu F2.

Při rozsáhlejších změnách (např. doplňování hodinové dotace všem kapitolám) může být vhodnější Přímá editace souboru.