Smazat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Úpravy tematických plánù >

Smazat

Nastavíme se na řádek, který chceme z plánu vypustit a  v hlavní nabídce zvolíme Úpravy a Smazat. Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+Del, tlačítko nebo vyvolat lokální nabídku pravým tlačítkem myši.

.

Smazáni je třeba ještě potvrdit. Jedná-li se o tematický celek, vypíše se navíc informace o počtu rušených podkapitol.

Při rušení více řádků může být vhodnější použití funkce Vyjmout, která nevyžaduje potvrzení.

Jinou možností pro rozsáhlejší zásahy je Přímá editace souboru.