Vložit

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Úpravy tematických plánù >

Vložit

Do tematického plánu lze vložit obsah schránky, naplněné například vyjmutou nebo kopírovanou kapitolou či tematickým celkem. Obsahem schránky může být i libovolný text z jiné aplikace.

V hlavní nabídce zvolíme Úpravy a Vložit. Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+V, tlačítko nebo vyvolat lokální nabídku pravým tlačítkem myši.

Vložení se provede vždy za aktuální řádek.

Jedná-li se o tematický celek, záleží na tom, zda je složka stromové struktury sbalena či rozbalena.

Je-li sbalena, vkládaný objekt bude až za poslední kapitolou tematického celku.

Jestliže je složka tematického celku rozbalena, vloží se objekt hned na začátek.

Jedná-li se o kapitolu, můžeme v lokální nabídce vybrat Vložit jako podkapitolu a tak z kapitoly vytvořit tematický celek.

Tímto způsobem lze využít i tematické plány napsané dříve v textovém editoru. Text nejprve zkopírujeme do schránky a v modulu Tematické plány jej vložíme (nejlépe v režimu přímé editace).

Při následné úpravě vloženého textu je třeba dodržet požadovaný formát.