Kontrola editoru

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Nástroje >

Kontrola editoru

Pokud ve výběru zobrazení plánu zvolíme možnost přímé editace souboru, vstoupíme do režimu, kde můžeme pracovat podobně jako v jednoduchém textovém editoru.

Je pouze nutné dodržet požadovaný formát textu:

podkapitoly musí být odsazeny o jednu mezeru

za svislou čarou na konci řádku lze uvést dotaci vyučovacích hodin, za další svislou čárou případnou poznámku

Chceme-li přímou editaci opustit a zobrazit stromovou strukturu tematického plánu, spustí se automaticky kontrola formátu. Kontrola nalezne první nesrovnalost (většinou se jedná o nadbytečný počet mezer), upozorní nás na ni a nastaví kurzor na odpovídající řádek textu. Do režimu zobrazení ve stromové struktuře lze vstoupit až po odstranění všech formálních nedostatků.

Stejnou kontrolu můžeme vyvolat v hlavní nabídce Nástroje a Kontrola editoru. Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+D nebo tlačítko  ..