Zobrazení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány >

Zobrazení

Zde můžeme nastavit grafickou podobu zobrazení tematického plánu buď ve stromové struktuře, nebo v přímé editaci.

Stromová struktura

Přímá editace

Stromová struktura tematického plánu obsahuje na každém řádku jednu kapitolu učiva nebo tematický celek, který se dále skládá z kapitol, případně dalších vnořených tematických celků. Pro zobrazení ve stromové struktuře zvolíme v hlavní nabídce Zobrazení a Stromové. Můžeme též použít horkou klávesu Shift+Ctrl+T.

Přímá editace souboru umožňuje pracovat s tematickým plánem podobně jako v jednoduchém textovém editoru.  Pro zobrazení ve stromové struktuře zvolíme v hlavní nabídce Zobrazení a Editor. Můžeme též použít horkou klávesu Shift+Ctrl+E.

Přepínat mezi stromovou strukturou a přímou editací můžeme také pomocí tlačítek v levém spodním rohu okna .

Ve stromové struktuře může také vybrat, zda chceme zobrazovat podrobnosti ve spodní části okna volbou Zobrazení a Podrobnosti nebo horkou klávesou Shift+Ctrl+P.

Zobrazení hodin v pravé části okna vybíráme v hlavní nabídce Zobrazení a Hodiny nebo horkou klávesou Shift+Ctrl+H.

Zobrazení popisků v okně s tematickým plánem vybíráme v hlavní nabídce Zobrazení a Popisky nebo horkou klávesou Shift+Ctrl+O.

Ke skrytí a zobrazení popisků a hodin můžeme také použít tlačítka v pravém spodním rohu okna .