Nová kapitola

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Úpravy tematických plánù >

Nová kapitola

Stromová struktura tematického plánu obsahuje na každém řádku jednu kapitolu učiva nebo tematický celek, který se dále skládá z kapitol, případně dalších vnořených tematických celků (vložením podkapitoly se z kapitoly stává tematický celek).

Novou kapitolu či budoucí tematický celek zařadíme za aktuální řádek tak, že v hlavní nabídce zvolíme Úpravy a Nová kapitola. Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+N, tlačítko nebo vyvolat lokální nabídku pravým tlačítkem myši.

.

Jestliže je kurzor na řádku s tematickým celkem, záleží na tom, zda je složka stromové struktury sbalena či rozbalena.

Je-li sbalena, nová kapitola se vloží až za tematický celek.

Jestliže je složka tematického celku rozbalena, kapitola se vloží dovnitř hned na začátek.

Vloženou kapitolu můžeme hned popsat, případně doplnit hodinovou dotaci a poznámku (pomocí editace).