Parametry úvazků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Správce >

Parametry úvazků

V hlavní nabídce zvolíme Správce a Parametry úvazků (do této nabídky může vstoupit pouze správce systému).

Nastavíme-li Přístup bez úvazků a skupin, každý učitel bude moci pracovat s libovolným předmětem a libovolnou třídou, resp. skupinou třídy.

Jsou-li ve Společném prostředí zadány úvazky, je vhodnější nastavit Přístup s úvazky a skupinami, školní rok a datum platnosti úvazků. Program pak bude učitelům nabízet pouze třídy a skupiny v předmětech, které podle úvazků vyučují. Zamezíme nechtěnému přepisu tematického plánu jiného učitele.