Import

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Práce se soubory >

Import

V hlavní nabídce zvolíme Plán a Importovat....Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+I.

Načíst a dále upravovat lze tematické plány:

úvazkové

školní - plán konkrétní třídy (aktuální či absolventů), plán upravený správcem programu dle potřeby školy. Vybereme ročník, eventuálně skupinu.

dodané Bakaláři - předlohu připravenou autory programu. Zvolíme typ školy, předmět a ročník.

Importovaná data lze do upravovaného plánu vložit na začátek (standardně), na konec, či za aktuální řádek. V náhledu vidíme obsah vybraného tematického plánu.