Plán

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány >

Plán

Tato nabídka soustřeďuje funkce programu, které pracují s tematickým plánem jako celkem (načtení plánu, import dat z jiného plánu, tisk, uložení, zavření apod.).

Otevření okna s tematickým plánem

Zavření okna

Uložení dat

Import

Informace o souboru

Nastavení

Tisk

Náhled před tiskem

Nastavení tiskárny

Změny v plánech provádíme prostřednictvím nabídky Úpravy.