Otevření okna s tematickým plánem

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Práce se soubory >

Otevření okna s tematickým plánem

V hlavní nabídce zvolíme Plán a Otevřít. Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+O nebo tlačítko .

Chování programu dále závisí na tom, zda má škola ve Společném prostředí zadány úvazky (pro modul Rozvrh) a zda správce nastavil použití úvazků v parametrech.

Zadáním úvazků usnadníme učiteli výběr tříd a předmětů a zamezíme nechtěnému přepisu tematického plánu jiného učitele.

Pokud škola má zadány a použity úvazky, nabídnou se učiteli pouze předměty ve třídách a skupinách, kde vyučuje. Z nabídky stačí vybrat odpovídající řádek a potvrdit stiskem Ok. Skupiny i třídy, které se vyučují podle téhož tematického plánu, lze spojit na jeden řádek nabídky stiskem tlačítka . Poté vybereme skupiny nebo třídy pro spojení.

Jestliže škola nemá zadány úvazky, je třeba vybrat třídu, předmět a zadat název vyučovací skupiny (pro celou třídu použijeme název skupiny celá).

Je-li tematický plán zvolené třídy prázdný, nabídne se automaticky import dat z osnov (ZŠ, gymnázia) nebo z vlastních plánů školy.

S plánem můžeme dál pracovat ve stromové struktuře nebo v režimu přímé editace.

Plán můžeme prohlížet a upravovat.

Učitel si může otevřít a prohlížet libovolný tematický plán. Školní plány může upravovat a ukládat pouze správce.