Nastavení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Práce se soubory >

Nastavení

V hlavní nabídce zvolíme Plán a Nastavení... Můžeme též použít horkou klávesu F7 nebo tlačítko .

Můžeme nastavit vzhled zobrazení a tisku tematického plánu. Toto nastavení můžeme uložit do šablony  nebo ze šablony načíst .

       Nastavení zobrazení

 

       Nastavení tisku