Tisk

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Tematické plány > Práce se soubory >

Tisk

V hlavní nabídce zvolíme Plán a Tisk... Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+Alt+P.

Tiskne se aktuálně upravovaný tematický plán.

Před tiskem si je vhodné výsledný tematický plan prohlédnout v Náhledu.

Výslednou podobu tematického plánu můžeme ovlivnit v Nastavení tisku.