Zkušební komise pro předměty

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Přípravná fáze > Komise pro předměty >

Zkušební komise pro předměty

V hlavní nabídce zvolíme Komise pro předměty a Zkušební komise pro předměty.

V tabulce zkušebních komisí jsou uvedeny předměty, které jsou zapsány jako maturitní u některého žáka třídy (při inicializaci tabulky program vyplní zkoušející dle úvazků, další údaje o zkušebních komisích je třeba doplnit).

Zkoušející a přísedící v jednotlivých předmětech doplníme či opravíme po dvojkliku na řádku předmětu nebo po výběru předmětu a stisku tlačítka Editovat. Změnit zkoušejícího či přísedícího je možné i po sestavení rozpisu zkoušek (program z rozpisu vyřadí pouze zkoušky, kde by následkem změny došlo ke kolizi).

Výběr zkoušejících a přísedících urychlí nastavení filtru na vyučující s aprobací pro předmět.

Nastavení dalšího parametru umožňuje vybírat pro daný předmět více zkoušejících či přísedících (např. závisí-li zkoušející na vylosované otázce).

Maturitní místnost se zadává výjimečně pro předměty, jejichž zkouška proběhne mimo hlavní místnost maturitní komise třídy.

V dolní části jsou zobrazeni žáci, kteří budou zkoušeni z daného předmětu, vyznačeni jsou ti, kteří patří do aktuální komise. Žáky z jiné komise (s jiným zkoušejícím) přeřadíme do aktuální komise, zahrneme-li je do výběru (kliknutím myši). Odznačením je naopak z komise vyřadíme.

Nepotřebné nebo omylem zadané předměty vyřadíme stiskem tlačítka Zrušit.

Chybějící předměty doplníme po stisku tlačítka Přidat, další komisi pro týž předmět lze vytvořit pomocí tlačítka Kopie + prohodit zk. a přís.

Pomocí šipek lze upravit pořadí předmětů (pro další práci s maturitními předměty ve třídě, pro tiskové sestavy apod.).

Po zadání zkušebních komisí můžeme vytisknout sestavu s těmito údaji.

Na další třídu přejdeme pomocí nabídky v levé horní části.