Doby přípravy, zkoušení a odpočinku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Přípravná fáze > Komise pro předměty >

Doby přípravy, zkoušení a odpočinku

V hlavní nabídce zvolíme Komise pro předměty a Doba zkoušení předmětů.

V programu je třeba nastavit standardní doby na přípravu, zkoušení a odpočinek (zpravidla stejné pro většinu předmětů) a dále výjimky, ve kterých se časy od standardně nastavených liší (např. čas na přípravu v deskriptivní geometrii bývá delší než obvyklých 15 minut).

Výjimky zadáváme pomocí tlačítka Přidat.

Výběrem z nabídky stanovíme předmět (případně rozlišíme platnost definovaného nastavení pro určité třídy či konkrétní žáky) a zadáme časy na přípravu, zkoušení, poradu zkušební komise a odpočinek. Po potvrzení tlačítkem Ok se uvedená výjimka zapíše do seznamu.

Dodatečné změny v nastavení odlišných časů na přípravu, zkoušení, odpočinek či další upřesnění provedeme po dvojkliku na odpovídajícím řádku seznamu nebo stiskem tlačítka Editovat.

Nepotřebné či omylem zadané výjimky vyřadíme stiskem tlačítka Zrušit.