Celkový přehled komisí pro žáky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Přípravná fáze > Komise pro předměty >

Celkový přehled komisí pro žáky

V hlavní nabídce zvolíme Komise pro předměty a Celkový přehled komisí pro žáky.

V tabulce jsou na řádcích uvedeni žáci vybrané třídy, předměty, ze kterých budou zkoušeni, zkušební komise, případně místnost a časy na přípravu, zkoušení a odpočinek, jsou-li odlišné od standardních.

Výpis je určen zejména pro kontrolu dat, umožňuje pouze provedení změny komise v rámci téhož předmětu. Editaci vyvoláme dvojklikem myši na odpovídajícím poli nebo stiskem tlačítka Editovat. Komisi přidělíme výběrem z nabídky a potvrdíme stiskem tlačítka Ok.

Třídu vybíráme v levé horní části.

V dialogu předmětů žáků včetně komisí je zařazen tisk sestavy, která slouží pro kontrolu zadaných údajů.