Maturitní předměty žáků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Přípravná fáze > Předměty >

Maturitní předměty žáků

V hlavní nabídce zvolíme Předměty a Maturitní předměty žáků.

Maturitní předměty žáků se zadávají v modulu Evidence pomocí aktualizace předmětů pro závěrečnou resp. maturitní zkoušku. Tato procedura umožňuje hromadné zadání společných předmětů (např. český jazyk pro celou třídu, jeden cizí jazyk pro výběr žáků, druhý pro ostatní žáky apod.).

V programu Rozpis maturit se takto zadané předměty žáků zobrazí, rovněž případné další změny v Evidenci se automaticky přenášejí do Rozpisu maturit.

Volbu třídy, s jejímiž žáky budeme pracovat, provádíme rozvinutím nabídky v levé horní části.

Rozdělení maturitní zkoušky do více dnů je možné, je-li zatrženo žák má zkoušku ve více dnech. Nastavení zkoušky předmětu na den 2 znamená, že zkoušku z tohoto předmětu bude mít žák jiný den, než zkoušku z předmětů s označením den 1. V žádném případě tímto způsobem nerozlišujeme, že jedna skupina žáků bude zkoušena jeden den, další druhý atd. (viz rozvržení žáků do dnů).

Rozdělení maturitní zkoušky do více dnů lze změnit nejen u jednotlivých žáků, ale i globálně pro celý sloupec, případně všechny předměty pomocí tlačítka Ve více dnech v levé dolní části okna maturitních předmětů. U jednotlivých žáků toto měníme stiskem tlačítka Editovat předměty nebo dvojklikem na příslušném řádku. Také zde můžeme zrušit některý z předmětů - např. při opravných maturitách použijeme u předmětů, které žák neopakuje (zůstává mu známka z minula).

Žáka, kterého nechceme zahrnout do rozpisu maturitních zkoušek, vyřadíme tlačítkem Zrušit žáka. Mezi maturující jej případně znovu přidáme tlačítkem Obnovit žáka.

Tlačítko Přidat žáka použijeme zpravidla jen výjimečně, např. pro doplnění žáků, kteří nejsou v programu evidováni, přesto budou maturovat společně s některou třídou.

V dialogu maturitních předmětů žáků je zařazen tisk sestavy, která slouží pro kontrolu zadaných údajů (včetně kolonky pro podpis žáka).

Minimální a maximální počet předmětů zadáváme pro interní kontrolu dat.