Ruční změny

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Rozvrh maturitních zkoušek > Žáci do dnů >

Ruční změny

V hlavní nabídce zvolíme Žáci do dnů a ruční změny.

Procedura slouží pro vhodné rozdělení žáků do skupin (na základě podobnosti zvolených maturitních předmětů) a rozvržení těchto skupin do kalendáře (s ohledem na rovnoměrné vytížení učitelů). Počáteční návrh řešení můžeme svěřit automatickému generování.

Volbu třídy, s jejímiž žáky budeme pracovat, provádíme rozvinutím nabídky v levé horní části.

V levé části je seznam žáků, které je třeba umístit do kalendáře zkoušek vpravo. Rozsah dní, případně členění na dopoledne a odpoledne, odpovídá nastavení při rozdělení tříd do dnů.

Ve spodní tabulce jsou zobrazeny časy zkoušejících a přísedících u zkoušek (zkoušející/přísedící/třídní učitel nebo místopředseda maturitní komise). Lze nastavit, aby se započítávaly jen zkoušky v aktuální komisi, důležitější je však samozřejmě informace o celkové době u zkoušek v jednotlivých dnech ve všech souběžně maturujících třídách.

Přesuny žáků provádíme tažením myši. Kurzor nastavíme na požadovaného žáka či celou skupinu, stiskneme tlačítko myši, kurzor přesuneme na požadované místo a tlačítko uvolníme. Pomocí změny nastavení režimu lze provádět přesuny jednotlivých žáků , výměny žáků mezi dny (resp. dopolednem a odpolednem) , přesuny a výměny celých skupin žáků .