Rozdělení tříd do dnů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Přípravná fáze >

Rozdělení tříd do dnů

V hlavní nabídce zvolíme Třídy do dnů a Rozdělení tříd do dnů.

Na řádcích tabulky jsou dny maturitního období. Rozsah dní lze změnit po stisku tlačítka editace období.

Ve sloupcích tabulky jsou nejprve maturitní komise, tvořené samostatnými třídami. Pro opravné termíny, rozdělení jedné třídy do více komisí apod. lze doplnit další komise použitím tlačítka přidat komisi.

Nepotřebné nebo omylem vytvořené komise lze naopak zrušit použitím tlačítka zrušit komisi.

Po stisku tlačítka sestava komise lze upravit zkratku, doplnit předsedu a místopředsedu maturitní komise, třídního učitele a místnost konání maturitních zkoušek. Třídního učitele i místopředsedu maturitní komise vybíráme zpravidla z interních vyučujících. Pro zadání předsedy naopak většinou použijeme výběr z nabídky externistů, kterou případně rozšíříme pomocí tlačítka definování externistů.

Zahrnuje-li komise více tříd (nejčastějším případem je připojení žáků minulého ročníku, konající opravnou zkoušku, ke třídě maturantů), doplníme výběr tříd z nabídky.

Určení druhu zkoušky (maturitní, závěrečná) slouží pro nadpisy tiskových sestav.

Hlavní činností v tabulce je rozdělení tříd do dnů.

Po dvojkliku myši v poli tabulky nastavíme pro jednotlivé dny a komise počet zkoušených žáků dopoledne a odpoledne.

Pokud v rámci vytváření nestandardních komisí dojde k rozdělení některé třídy do více komisí, program při opouštění dialogu požádá o zařazení žáků do komisí.