Vytížení učitelů při zkouškách

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Přípravná fáze >

Vytížení učitelů při zkouškách

V hlavní nabídce zvolíme Přehledy a Vytížení učitelů při zkouškách.

Tato procedura slouží zejména na větších školách pro vhodné rozvržení tříd do týdnů.

V tabulce jsou uvedeni vyučující a časy u zkoušek v jednotlivých třídách (zkoušející/přísedící/třídní učitel nebo místopředseda maturitní komise).

Barevně jsou zvýrazněny hodnoty, které přesahují nastavený limit.

Pomocí tlačítka přidat sloupec součtu lze vytvářet různé kombinace tříd. Na základě součtu hodin u zkoušek pak můžeme zvolit nejvhodnější rozdělení tříd, které budou maturovat souběžně.

Nevyhovující kombinace vyřadíme z tabulky stiskem tlačítka zrušit sloupec součtu.

Zařazen je opět tisk sestavy s uvedenými údaji.