Návaznost předmětů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Přípravná fáze > Předměty >

Návaznost předmětů

V hlavní nabídce zvolíme Předměty  a Návaznost předmětů.

Tabulka zobrazuje předměty, vztahující se v předchozích letech k jednotlivým maturitním předmětům.

Pro výpis známek z průběhu studia je někdy třeba doplnit, které předměty v jednotlivých ročnících do přehledu zahrnout. Např. pro maturitní předmět zeměpis to může být v posledních ročnících seminář ze zeměpisu, zajímat nás dále může nepovinný předmět geografie apod.

Třídu vybíráme v levé horní části.

Změny v jednotlivých polích provádíme dvojklikem myši nebo pomocí tlačítka Editovat, po nastavení kurzoru do odpovídajícího pole. V nabídce pak označíme jeden nebo více předmětů a potvrdíme stiskem tlačítka Ok.

Pro opakované zadání stejného výběru předmětů do dalších ročníků a pololetí je vhodné použít zatržení v levé dolní části při editaci kopírovat naposledy zadané předměty.