Kontrola dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Přípravná fáze > Kontrola >

Kontrola dat

V hlavní nabídce zvolíme Kontrola a Spustit kontrolu.

Před vlastním sestavováním rozpisu maturit je důležité mít zadány všechny potřebné údaje. Pokud by např. žákům chyběly maturitní předměty, nebo nebyly přiděleny zkušebním komisím s konkrétními zkoušejícími a přísedícími, rozvrhovali bychom zkoušky bez ohledu na tyto vyučující (jejich dodatečné přidělení by mohlo působit kolize).

Nesprávné by mohlo být už i rozdělení tříd do týdnů, které děláme právě s ohledem na vytíženost vyučujících v průběhu zkoušek.

Program umožňuje provedení kontroly úplnosti zadaných údajů. Lze kontrolovat, zda je počet předmětů u každého žáka v zadaném rozmezí (např. minimálně 4, maximálně 5), zda jsou u všech komisí zadáni zkoušející a přísedící a zda je každá zkouška zařazena do některé komise...

Spuštěním kontroly se vypíše prvních několik nesrovnalostí, které nás upozorní na zjištěné nedostatky.