Maturitní třídy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Přípravná fáze >

Maturitní třídy

V hlavní nabídce zvolíme Třídy a Maturitní třídy.

Z modulu Evidence se do Rozpisu maturit přenesou třídy posledního ročníku, u nichž odpovídá ročník zapsané délce studia, a z minulých let dále třídy, obsahující absolventy bez splněných závěrečných zkoušek.

Třídy, které nechceme zahrnout do rozpisu maturitních zkoušek, vyřadíme tlačítkem Zrušit. V tabulce budou přeškrtnuté, mezi maturující je případně znovu přidáme tlačítkem Obnovit.

Pomocí šipek lze změnit pořadí tříd.

Doplnění nové třídy tlačítkem Přidat použijeme pouze ve výjimečných případech, např. pro doplnění žáků, kteří nejsou evidováni ani v programu ani v archivu absolventů.