Chyby při importu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech >

Chyby při importu

Popis a řešení nejčastějších chyb při předávání dat na MŠMT

 

Návody na řešení nejčastějších chyb při exportu dat nalezneme v podkapitolách níže.

 

 

       č. ch.: 330, text: Ve speciálních třídách toto PO už nelze vykazovat - dopis náměstka Pícla (listopad 2019)

 č. ch.: 320, text: Vykazujete PO personálního charakteru, jehož poskytování již bylo ukončeno

 

       č. ch.: 8708, text: u oboru C nelze uvádět v položce UVP díl I (3) nebo díl II (4). Díl I a II náleží oboru B

 

       č. ch.: 1655, text: Uvádíte 2.-10. ročník, ale počet let PŠD je nula !

 

       č. ch.: 1326, text: Uveďte do souladu ročník, kód zahájení a datum zahájení. Žák má v kódu zahájení přijetí do 1.ročníku, rok zahájení 2019 a v položce ročník nemá ročník 1 (prověřte, zda se nejedná o přestup, viz číselník RAZD)

 

       č. ch.: 2410, text: Vzdělávací program pro obor ZŠ speciální B musí být desetiletý

 

       č. ch.: 9080, text: RVP ZV podle přílohy pro LMP (položka UVP=1) lze vykazovat jen u žáků na 2. stupni (bez 6. ročníků); žáci 1. stupně ZŠ již nemohou mít uveden kód 1 – UVP dle přílohy pro LMP

 

       č. ch.: 8305, text: Položka typ třídy včetně označení třídy s asistentem pedagoga se vztahuje ke všem žákům ve třídě. V jedné třídě musí být shodné

 

       č. ch.: 9400, text: Žák má individuální plán vytvořený v souvislosti se SVP (indi=1), ale položka ID_ZNEV není vyplněna (použijte dle číselníku RAIP)

 

       č. ch.: 8705, text: U žáka, který se vzdělává dle oboru „B“, uveďte díl I (3) nebo díl II (4) do položky UVP

 

       č. ch.: 0308, text: Cizinec s přechodným pobytem nebo azylant nemá správně vyplněn kód okresu nebo kód obce trvalého pobytu