1326 Nesoulad v položkách KOD_ZAH (Kód zahájení docházky do ZŠ), ROCNIK (Ročník, ve kterén se žák vzdělává) a ZAHDAT (Datum zahájení docházky do ZŠ). Zkontrolujte, zda se nejedná o přestup.

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

1326 Nesoulad v položkách KOD_ZAH (Kód zahájení docházky do ZŠ), ROCNIK (Ročník, ve kterén se žák vzdělává) a ZAHDAT (Datum zahájení docházky do ZŠ). Zkontrolujte, zda se nejedná o přestup.

Text chyby: Nesoulad v položkách KOD_ZAH (Kód zahájení docházky do ZŠ), ROCNIK (Ročník, ve kterém se žák vzdělává) a ZAHDAT (Datum zahájení docházky do ZŠ). Zkontrolujte, zda se nejedná o přestup.

 

Číslo chyby: 1326

 

RODC=''XXXXXXXXXX ', ROCNIK='2', TRIDA='I.+II.', ZAHDAT='01.09.2019', KOD_ZAH='2', ODHL='010', PRIZN_ST='1', ZPUSOB='11', KOD_VETY='1', PLAT_ZAC='01.09.2019', PLAT_KON=''

č. ch.: 1326, text: Uveďte do souladu ročník, kód zahájení a datum zahájení. Žák má v kódu zahájení přijetí do 1.ročníku, rok zahájení 2019 a v položce ročník nemá ročník 1 (prověřte, zda se nejedná o přestup, viz číselník RAZD).

 

Tato chyba se může objevit u škol, které mají zároveň i mateřskou školu (přípravnou třídu).

Je nutné si uvědomit, že karta žáka, který nastoupil do 1. třídy nemůže mít žádné informace předcházející datu nástupu. NELZE!! tedy využít kartu žáka MŠ (přípravné třídy) a v ní pokračovat. Prvňáčkovi se musí vytvořit úplně nová karta - viz Třída MŠ