1321 Chybně vyplněná položka KOD_ZAH (Kód zahájení docházky do ZŠ) nebo ODHL (Předchozí vzdělávání žáka).

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

1321 Chybně vyplněná položka KOD_ZAH (Kód zahájení docházky do ZŠ) nebo ODHL (Předchozí vzdělávání žáka).

Text chyby: Chybně vyplněná položka KOD_ZAH (Kód zahájení docházky do ZŠ) nebo ODHL (Předchozí vzdělávání žáka).

 

Číslo chyby: 1321

 

Tato chyba se týká základních škol a znamená, že žák zahájil vzdělávání na škole v prvním ročníku s některým z kódů:

 

Zahájení 1. ročníku v ZŠ v řádném termínu (včetně pětiletých)

Zahájení 1. ročníku v ZŠ s jednoletým odkladem

Zahájení 1. ročníku v ZŠ s dvouletým odkladem

Zahájení 1. ročníku v ZŠ - jiné

 

A zároveň má na záložce Matrika, Předchozí vzdělávání jiné předchozí vzdělání než Mateřská škola, Přípravná třída, Třída přípravného stupně. Zjednodušeně řečeno - žák, který zahajuje první ročník může přijít buď z Mateřské školy nebo přípravné třídy, ale nemůže příjít např z 3. ročníku jiné školy.

 

viz také

KOD_ZAH

ODHL

Konvence vyplňování data příchodu a odchodu